Bursalıların Günüydü

31.10.1982

Kaynak: Milliyet