Türk Basketbolunun kuvvetli, zayıf tarafları

1961 19 Mayıs - tr spor

Kaynak: Türkiye Spor